Skip to main content

KONŠTRUKTÉRI – zvládnite prekážky prinesené koronavírusom

Prečo sa oplatí práve teraz tomuto venovať pozornosť?

 • lebo by ste mohli rýchlo prekonať prekážky a obmedzenia pri práci konštrukčného tímu vyvolané súčasnou situáciou
 • lebo by ste mohli napriek práci z domu dosiahnuť aktívnu spoluprácu vášho konštrukčného tímu
 • lebo by ste napriek situácii dokázali znížiť chybovosť, bezproblémovo riadiť zmeny…

Ako sa to dá dosiahnuť?

 • dodáme a naučíme vás pracovať s PLM systémom TEAMCENTER, ktorý je na to stvorený

Akú cenovú výhodu to má práve teraz?

 • licencie dostanete na 5 mesiacov zdarma
 • cena za dodanie, inštaláciu a zaškolenie pracovníkov je 1900 € – je to viac ako 50% zľava

Dá sa to spustiť aj v čase karantény?

 • všetko vykonáme na diaľku, cez elektronické spojenie

Čo bude po 5 mesiacoch?

 • po 5 mesiacoch sa sami rozhodnete, či si Teamcenter zakúpite, alebo vám dáta vyexportujeme a vy sa rozhodnete, kde a ako ich budete ďalej používať.

TEAMCENTER – kompletné PLM prostredie na 5 mesiacov za cenu základných služieb

ČO TÝM ZÍSKATE:

rýchly prístup k správnym dátam

rýchla práca aj s veľkými dokumentami, synchronizujú sa len potrebné dáta…

tímová spolupráca viacerých konštruktérov na projektoch a úlohách

vizualizácia dát v celom podniku bez potreby prehliadača, vďaka čomu majú prístup k dokumentom a informáciám všetci, ktorí to potrebujú – konštruktér, projektový manažér/obchodník, technológ, kvalitár, výroba-majster, operátor pri stroji

riadenie práce cez workflow na zákazke

riadené zmenové konanie, vždy je aktuálna jediná verzia, ale je zachovaná celá história dokumentu

po vykonaní zmeny dostanú všetci zapojení notifikáciu o vykonaní zmeny

správa CAM dát – CNC programov + dokumentácia

prepojene do dielne – výroby, prehľadné prostredie

rýchle vyhľadávanie

tímová práca a zdieľanie informácií

prehlaď o stave projektu, knižnica komponentov – štandardizácia (možnosť importu z lokálnych diskov – riziko importu dátového neporiadku)

integrácia CAD systému a práca s natívnymi dátami

ak to raz nasadíte, už sa nemusíte obávať práce z domu

ČO JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ Z VAŠEJ STRANY:

 • internetové pripojenie pre každého účastníka
 • pre prácu mimo areál podniku pripojenie VPN pre každého účastníka
 • produkčný server – pred spoluprácou preverí aplikačný inžinier SOVA Digital či je výkon servera dostačujúci
 • IT správcu, ktorý nám umožní prístup pre inštaláciu riešenia

CENY:

 • Implementácia – štandardná cena 4 000 € a teraz po zľave 1 900 €, v rámci toho sú poskytnuté služby v rozsahu cca 15 hodín:
  – inštalácia SW
  – základná parametrizácia a implementácia (užívatelia, role…)
  – spoločné videoškolenie všetkých účastníkov
 • v prípade potreby väčšieho rozsahu služieb, je môžete zakúpiť si kredity, cez ktoré je možné rozširovať služby podľa reálnej potreby
 • po uplynutí 5 mesiacov môžete požiadať o vyexportovanie dát zo systému Teamcenter – služba zdarma, alebo dokúpiť potrebné licencie, v zmysle nižšie uvedenej tabuľky

KATALÓGOVÉ CENY PO UPLYNUTÍ 5 MESIACOV:

Z týchto cien bude možné ešte poskytnúť zľavy závislé na množstve alebo na prémiových podmienkach poskytnutých spoločnosťami Siemens a SOVA Digital.

 

Počet licencií Názov Cena za licenciu

(€ bez DPH)

Poznámka – charakteristika licencie
Základná licencia Teamcenter RapidStart 276,- predkonfigurované riešenie Teamcenter, ktoré obsahuje prostredie systému a základné funkčnosti
Podľa počtu užívateľov Teamcenter Author 2 255,- užívateľ vytvára a edituje dáta, ide o produkčného užívateľa (konštruktér, technológ, kvalitár)

 

Podľa počtu užívateľov Teamcenter Consumer 1 065,- prezerá a nahliada do dát, informácií, ide o pasívneho užívateľa, ktorý môže navrhovať zmeny a komentáre (majster vo výrobe, nákupca, skladník)

 

Podľa počtu konštruktérov Solid Edge Embedded Client – Floating 1 222,- Solid Edge Embedded Client pre integráciu používateľov Solid Edge do Teamcentra

 

Podľa počtu konštruktérov NX Embedded Client (pre CAD) 1 510,- NX Embedded Client pre integráciu používateľov NX CAD do Teamcentra
Podľa počtu technológov NX CAM Embedded Client 1368,- NX Embedded Client pre integráciu používateľov NX CAM do Teamcentra (vrátane Solid Edge CAM Pro)
Podľa počtu technológov NX CAM Mach-level Data Management 3359,- NX Embedded Client pre integráciu používateľov NX CAD/CAM do Teamcentra (NX licencia obsahuje CAD aj CAM)

Neváhajte nás kontaktovať

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok prosím volajte:

0903 294 918

0901 900 230