Kategória

Korona – Aktualne tipy

Vladimír Švač: R&D lídri vedia presne, čo priemyselný výskum, vývoj a inovácie potrebujú

Autor: | Korona - Aktualne tipy, Novinky

Pre exportne orientovanú ekonomiku, akou je aj slovenská, je vysoká miera úspešných inovácií rozhodujúca pre udržanie konkurencieschopnosti. Preto sa SOVA Digital spolu so skupinou aktívnych R&D lídrov chopila iniciatívy a rozbehla aktivity na podporu výskumu, vývoja a inovácií postavené na spolupráci slovenských R&D centier. Vytvorila životaschopnú kooperujúcu platformu a začala prepájať aktivity so štátom, školami a študentskými talentami. Za myšlienkou iniciatívy stojí inovačný špecialista spoločnosti Vladimír Švač, s ktorým sme hovorili o tom, čím dnes žijú R&D centrá, ako reagujú na koronakrízu, čo má iniciatíva za sebou a čo pripravuje pre najbližšie obdobie. Viac

Kristián Zastko: Koronakríza eskalovala potrebu vyspelých informačných systémov pri riadení výrobných podnikov

Autor: | Korona - Aktualne tipy
Dnes, oveľa viac ako kedykoľvek predtým, potrebujú byť výrobné podniky efektívne riadené. V priamej úmere s vyspelosťou a komplexnosťou informačného systému rastie aj šanca podniku ustáť nástrahy recesie a jeho schopnosť efektívne fungovať v budúcnosti. Pohľad na príležitosti pri riadení podniku v čase krízy, rozprávanie o tom, ako informačný systém CITO dokáže zabezpečiť ekonomickú stabilitu a udržateľný rast podniku maximalizovaním využitia existujúcich zdrojov, prináša rozhovor s Kristiánom Zastkom, výkonným riaditeľom spoločnosti CITO Digital. Viac

Fotoreportáž z webinárov

Autor: | Korona - Aktualne tipy

Fotografie z našich akcií, workshopov, seminárov, či konferencií tohoto typu nám dočasne nebudú pribúdať do našich archívov. Pribúdaju však fotografie našich odborníkov a špecialistov, ktorí vám odovzdávajú hodnotné informácie prostredníctvom webinárov a školení – spoza svojich notebookov.

Okolnosti spojené s koronavírusovou pandémiou nám mnohým zmenili pracovné podmienky. Home office, ktorý bol doteraz  vnímaný viac ako „vymoženosť“, sa dnes v dôsledku protipandemických opatrení stal nevyhnutnosťou pre veľkú časť firiem. Aj my sme prešli v polovici marca do domácich kancelárií, a odtiaľ riešime každodennú pracovnú agendu.

V čase domácich karantén, OČR-iek a home officov sme vám a vašim možnostiam prispôsobili aj naše služby. Zostavili sme a už druhý mesiac pre vás realizujeme webináre, školenia, konzultácie a užitočné rýchle tipy, ktorými chceme prispieť k vašej podpore aj počas koronakrízy. V priebehu niekoľkých týždňov sme pre používateľov Solid Edge a NX zorganizovali bezplatné online PLM Fóra. Webináre našim zákazníkom priblížili, kde všade a ako môžu využiť funkcionality oboch softvérových nástrojov, predstavili sme najčerstvejšie novinky a ponúkli riešenia, ako efektívne a bez investícií začať používať to, čo už máte k dispozícii. To však zďaleka nie je všetko. Neustále pripravujeme nové formáty a témy webinárov, ktorými sa snažíme poskytnúť vám tipy a informácie, ako môžete vašu prácu v tejto dobe zefektívniť. Teší nás záujem o podporné formáty a samotná vysoká účasť na webinároch. Rovnako ako vôľa a chuť získať nové informácie.

Veľmi často sa v komunikácii s vami stretávame s názorom, že Home office má svoje limity. Narážajú na ne napríklad oddelenia konštrukcie, v ktorých sa konštruktéri a ich kolegovia boria medzi inými s triviálnym problémom – prijímaním a odosielaním veľkých súborov s konštrukčnými dátami. Pri tomto, rovnako ako pri množstve iných komplikácií, pomôže riešenie pre správu dát – Teamcenter. Objavte všetky jeho možnosti a funkcionality. Okrem iného vám umožní navzájom komunikovať a synchronizovať informácie medzi všetkými zúčastnenými oddeleniami. Prostredníctvom neho môžete svoju prácu zdynamizovať, komunikáciu významne zefektívniť, navzájom sa prepojiť a spolupracovať so svojimi kolegami, kdekoľvek majú svoje aktuálne pracovné zázemie. „Teamcenter zobrazuje správne dáta v správnom čase. Konštruktéri, technológovia, nákupcovia, operátori majú priamy prístup k správnym produktovým dátam, a projektoví manažéri vidia reálny stav projektu v čase,“ približuje Zdenko Caban, aplikačný inžinier pre Teamcenter.

Aj ďalší kolegovia odvádzajú svoju prácu na fórach so zanietením, a prostredie domácej kancelárie si skôr pochvaľujú. „Na home office mi vyhovuje, že v čase, keď som bežne stál v zápche na diaľnici, teraz iba vstávam z postele. Vždy som sa home office vyhýbal, lebo som sa bál, že nebudem môcť robiť tak ako v kancelárii.
V skutočnosti mám možnosti rovnaké (aj predtým sme veľa vecí u zákazníkov riešili na diaľku), a mám väčší kľud. Teda za deň toho stihnem viac ako predtým. Zatiaľ mi chýba akurát kontakt s ľuďmi, tak si chodím každý deň postáť do radu pred obchodom, zistiť čo nové vo svete
😊,“ hodnotí Jozef Ferenčík.

Improvizácie v karanténnych domácnostiach, kde často v niekoľkých z miestností prebieha online aktivita, od konferenčného hovoru rodičov, cez školské vyučovanie, až po krúžky… dávajú zabrať. Byt je plný ľudí, a vy sa snažíte nájsť si miesto pre seba. Improvizované kancelárie v detských izbách medzi dinosaurami a McQueen autíčkami, ako v prípade nášho kolegu, sú bežným výjavom týchto dní. Doba si vyžaduje nové prístupy a stavia nás pred nové výzvy. My sme ich prijali s plným nasadením, a intenzívne pracujeme spolu s vami na zdolaní ďalších.

Naše aktivity pre vašu podporu

5 opatrení, ktoré pomôžu riadiť malé a stredné podniky v čase krízy

Autor: | Korona - Aktualne tipy

Digitalizácia pomáha malým a stredným podnikom v časoch krízy. Každá firma je dnes digitálne riadená, preto je viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby bola riadená dobre aj pri zmenených podmienkach. SOVA Digital pripravila pre malé a stredné podniky odporúčania pre úspešné riadenie v čase koronakrízy.

Ak zvládnete týchto päť opatrení, tak sa vám podnik bude riadiť oveľa ľahšie ako kedykoľvek predtým. Vytvoríte tým podmienky k vždy aktuálnemu a korektnému prehľadu o stave firmy, čo je základným predpokladom úspešného riadenia.

U väčšiny firiem si tieto opatrenia nevyžadujú takmer žiadne alebo len malé investície. Nezačnite teraz s kúpou a implementáciou nejakého veľkého softvérového balíka. Obvykle to, čo používate doteraz, by malo stačiť. Skúste sústrediť pozornosť na ich správne a plnohodnotné využívanie, a nastavte jasné komunikačné pravidlá.

Martin Morháč

Ako na digitálnu komunikáciu – 2. časť

Autor: | Korona - Aktualne tipy

Ako zvládnuť obmedzený fyzický kontakt – Podpora obchodu a príprava zákazky do výroby

Pomerne široká skupina ľudí z priemyselného podniku môže celkom úspešne pracovať zo svojich domovov. Dnes by som sa chcel venovať dvom oblastiam, a to spolupráci pri získavaní zákaziek a príprave kompletnej dokumentácie pre výrobu. Z pohľadu postov to pokrývajú najmä konštruktéri, technológovia, normovači, obchodníci, nákupcovia, ich priami nadriadení i viacerí ďalší.

Fáza získavania zákaziek je charakteristická množstvom komunikácie, mailmi, pripojenými dokumentami, nákresmi, návrhmi riešení, kalkuláciami a pod. V mnohých firmách časť týchto činností doteraz funguje čiastočne elektronicky, bohužiaľ, často len v mailovom systéme a časť je vedená papierovo. Pokiaľ sedíme v jednej miestnosti alebo blízko seba, tak to ide. Ak však sedíme každý doma, tak je to zložité a neefektívne.

Podobne je to aj pri príprave dokumentácie pre výrobu. Možno nám v normálnom režime stačí úložisko dát „sediace“ niekde na serveri, keď máme pocit, že je dokumentácia hotová, vytlačíme ju, celú si skontrolujeme, skorigujeme a doručíme do výroby. Ak však sedíme každý doma, tak je to oveľa komplikovanejšie. Nehovoriac o tom, keď máme viacerí spolupracovať na jednom projekte. V bežnej práci sa otočím ku kolegovi, rýchlo si veci vydiskutujeme, objasníme na obrazovke, a pokračujeme. Oveľa ťažšie je zosúladiť harmonizáciu prác, verzie a revízie dokumentov, spoluprácu konštruktér, technológ, prepojenie sa s výrobou, keď sme od seba na kilometre vzdialení.

Prostredím, ktoré výrazne zjednoduší prácu z home office je Product Document Management (PDM) alebo vyššia úroveň Product Lifecycle Management (PLM). Dnes sa tieto systémy používajú vo viacerých firmách na konštrukčných oddeleniach, ale mnohé iné úseky nie sú pripojené, a v množstve firiem zatiaľ takéto systémy ani nepoznajú. Pritom v PDM/PLM sa dajú riadiť projekty, sú priamo prepojené s CAD a CAM systémami, dáta sa zapisujú automaticky, všetci vidia v danom momente rovnaký stav, a čo je najdôležitejšie, veľmi jednoducho sa dajú zapojiť do spolupráce aj ďalší ľudia. Technológovia, normovači, konštruktéri náradia a dokonca aj výroba. Takže všetka technická dokumentácia je tvorená, uložená a riadená v tomto jednotnom prostredí. Všetci spolupracujú. Je to nástroj, ktorý je nesmierne nápomocný pre manažment. Sú tam nástroje na projektové riadenie, kontrolu a schvaľovanie dokumentácie, môže tam byť vedená mailová komunikácia, je tam prepojený a spolupracujúci celý tím, či sa jedná o získanie zákazky alebo o prípravu zákazky do výroby. Zrazu je celý tím pokope, ako keby všetci pracovníci sedeli za svojimi stolmi priamo vo fabrike.

SOVA Digital má pre túto komunikáciu pripravené unikátne riešenie, a v tomto mimoriadnom čase za výnimočných podmienok.

Pokračovanie nabudúce…

Martin Morháč

Ako zabezpečiť, aby firma pracovala efektívne a koordinovane aj počas HomeOffice

Autor: | Korona - Aktualne tipy

Zodpovedný prístup zamestnávateľov proti šíreniu koronavírusu zmenil pracovný benefit zvaný HomeOffice na nutnosť. Niektorí zamestnanci sa s formou práce z domu stretávajú prvýkrát. Manažéri majú o to ťažšiu úlohu, nastaviť, skoordinovať a kontrolovať výsledky práce svojich zamestnancov. Ako zabezpečiť, aby firma pracovala efektívne a koordinovane aj počas HomeOffice?

Vytvorte si krízový manažment
Odporúčame vedeniu stretávať sa na dennej báze s cieľom vypracovať stratégiu a opatrenia ako podporiť podnikanie v aktuálnej situácii, ale aj smerom do budúcnosti. Je vhodné rozdeliť si kompetencie vedenia tak, aby ste dokázali pružne prijímať rozhodnutia naprieč všetkými oddeleniami podniku bez zdĺhavých diskusií.

Tip 1: Ranné okno vedenia – pätnásť – tridsať minútové stretnutie, kde vedenie zhodnotí aktivity z predošlého dňa, prediskutuje nosné priority dňa, a prerozdelí si úlohy.

Zapájajte svojich manažérov a vedúcich tímov
Manažéri a vedúci útvarov sú výborný komunikačný kanál na posun informácií smerom na svoje tímy. Je dôležité, aby disponovali všetkými informáciami od vedenia na to, aby dokázali svoje tímy udržiavať motivované a zapojené. Na manažérov sa osvedčuje aplikovať agilný spôsob riadenia, kedy má manažér stanovený cieľ, a za pomoci svojho tímu sa ho snaží dosiahnuť.

Tip 2: Týždenný taktický míting – šesťdesiat minútové stretnutie, ktorého cieľom je informovať sa navzájom o prioritách aktuálneho týždňa, ďalej informovať o aktuálnom stave, čo je pravidelná správa o dôležitých ukazovateľoch firmy (o obrate, nákladoch, zákazníckej spokojnosti, stave zásob a pod.) Malo by ísť max. o 5 až 6 základných. Manažéri a vedúci útvarov v krátkosti zhrnú dôležité informácie o rozpracovanosti zadaných úloh a o svojich plánovaných aktivitách na nasledujúci týždeň.

Vedúci tímov a manažéri, rozdeľujte a kontrolujte úlohy na dennej báze
Vodopádový spôsob riadenia je vhodné aplikovať na riadenie tímu, ktorý pracuje z domu. Vedúci tímu jasne špecifikuje úlohy, ktoré majú byť splnené v daný deň pre každého člena svojho tímu. Člen tímu sa teda nemusí zaoberať tým, čo bude robiť, ale postupne odoberá svoje úlohy zo zásobníka – jednu úlohu vykoná a na ďalšiu plynule prejde.

Tip 3: Denné stretnutie tímu – „minútové“  stretnutie, ktoré vedie manažér alebo vedúci oddelenia, a slúži  na stručné informovanie o úlohách z predošlého dňa, aktuálnych úlohách v daný deň a prípadných prekážkach, u ktorých je potrebná pomoc kolegu alebo vedúceho. Každý účastník má 1 minútu na informovanie kolegov.

Tip 4: Denné stretnutie projektového tímu – maximálne 30 minút je vhodné pre projektový tím, a slúži na kontrolu priebehu projektu, verifikáciu plnenia zadaných úloh projektu a zadefinovanie nových úloh pre svoj tím.

Je dôležité, aby po ukončení každého stretnutia nezostali žiadne otvorené otázky. Všetci účastníci musia vedieť, aké sú ich úlohy a do akých termínov je ich potrebné splniť. Zápisom zo stretnutia a jeho zdieľaním zabezpečíte informovanosť medzi svojimi pracovníkmi, ktorá je v týchto dňoch mimoriadne dôležitá.

Tip 5 : Aké sú aktuálne možnosti pre čo najefektívnejšiu prácu v tíme počas HomeOffice sa dozviete TU.

Ako na digitálnu komunikáciu – 1. časť

Autor: | Korona - Aktualne tipy

Ako zvládnuť obmedzený fyzický kontakt – Vnútropodniková komunikácia

Koronavírus nás postavil pred jeden doteraz nevídaný problém – zásadne obmedziť fyzický kontakt. Doteraz sme väčšinou ani neboli ochotní uvažovať o tom, že by sme nemuseli byť fyzicky prítomní na pracovisku. Za pár dní sa to zmenilo. Na niektorých postoch je to nepredstaviteľné ani teraz, najmä tam, kde sa jedná o fyzickú prácu. Posledné dni nám však ukázali, že na množstve iných pozícií dokážu pracovníci fungovať aj z domu. Prioritnou sa stala digitálna komunikácia.  Ešte to síce nefunguje ideálne, ale úspešne sa to rozbehlo. Črtá sa, že situácia s koronavírom neskončí tak rýchlo, tak stojí za to, dobre to nastaviť a vyladiť.

„Konferenčné videohovory“ (elektronické porady) sú často príliš dlhé a neefektívne, a zúčastňuje sa ich veľa osôb, zoznam sa často generuje spôsobom „pozvime aj toho, veď čo ak by sme ho potrebovali“. Keď sedíme fyzicky spolu, tak vnímame rovnaké prostredie, pri elektronickej komunikácii narážame na rozdielne vplyvy prostredia každého účastníka. Skúsme organizovať videohovory v menších skupinkách, počas jedného sa snažme riešiť jeden, dva problémy. Nie viac. V opačnom prípade tam obvykle sedí mnoho mlčiacich a nezapojených ľudí, diskusie sa naťahujú. Na videohovory je potrebné sa pripraviť lepšie ako na fyzické mítingy, aby sme prekonali spomínané obmedzenia. Ľuďom pracujúcim v režime home office chýbajú sociálne kontakty, preto vytvárajú dosť často online mítingy, a preto je vhodné množstvo takýchto hovorov riadiť. Tak, ako je dôležité riadiť štandardné porady vo firme, pre online komunikáciu to platí dvojnásobne. Je vhodné nastaviť si presný plán videohovorov v rámci týždňa, a pre operatívne videohovory vyhradiť konkrétny časový interval.

Pre viacerých z nás prudko narastá počet mailov. Problém je v tom, že mailové systémy sú samostatné a väčšinou neintegrovateľné softvéry. Nie sú previazané na ostatné podnikové systémy. Naše mailové adresáre sa stávajú neprepojenými ostrovčekmi informácií, v ktorých sa strácame, v spleti vzťahov sa vytvára viacero verzií pôvodnej informácie. Riešením je presunúť veľkú časť internej komunikácie do vnútropodnikovej sociálnej siete, alebo do tzv. „task managera“. Informácie sú prehľadné, kedykoľvek dostupné, dajú sa šíriť hromadne. Obvykle sa jedná o jednotné prostredie, podporujúce spoluprácu, všetci sa pozeráme na tie isté údaje, a všetci vidíme tú istú hodnotu, nič nemusíme prepisovať, nemusíme hľadať, ktorú verziu som poslal jednému kolegovi, a ktorú má iný kolega. Viem, že sa na túto informáciu môžem spoľahnúť a nemusím si nič kontrolovať. Zároveň máme všetci k dispozícii celú históriu komunikácie a tiež históriu priložených dokumentov.

Pokračovanie nabudúce…

Martin Morháč

Nastal čas riešiť veci, na ktoré sme nemali dostatok času

Autor: | Korona - Aktualne tipy

Koronavírus nás všetkých zaskočil. Väčšina tvorivých ľudí z podnikov si „presťahovala“ svoje pracoviská domov. Všetci sa musíme učiť takto pracovať a organizovať si prácu. Nie vždy a všetci sme dostatočne vyťažení, a tu nastal čas riešiť veci, na ktoré sme nemali v minulosti dostatok času.

Ak máte podobný problém…..“Používam softvér a mám pocit, že niektoré veci nepoužívame efektívne, chýbajú mi informácie.”

Poznáme riešenie:

  • Využite bezplatné konzultačné služby SOVA Digital
  • Prihláste sa na niektoré z verejných školení – sú cenovo veľmi výhodné
  • Požiadajte o špecializované školenie – sú cenovo veľmi výhodné
  • Prihláste sa na bezplatný webinár
  • Pošlite nám tip na webinár, ktorý by bol pre vás užitočný
Naša ponuka služieb

Martin Morháč

Aké sú možnosti a nástroje pre čo najefektívnejšiu prácu v tíme, ak pracujete formou HomeOffice?

Autor: | Korona - Aktualne tipy

Doba priniesla zvýšenú potrebu elektronickej komunikácie. Mnohé firmy majú už zavedené nástroje na rozšírenú mailovú komunikáciu, ktorá však v tejto dobe pre efektívnu prácu z domu nepostačuje. Aké sú možnosti a nástroje pre čo najefektívnejšiu prácu v tíme, ak pracujete formou HomeOffice?

My v SOVA Digital využívame Microsoft Teams, ktorý vznikol na základoch aplikácie Skype. Teams je súčasťou balíka Office 365, ktorý mesačne používa viac ako 180 miliónov aktívnych užívateľov. Je teda veľmi pravdepodobné, že tento nástroj využívajú aj vaši zákazníci, čo môže odbúrať nepríjemnosti pri hľadaní vhodnej platformy pri komunikácii s nimi. Aplikácia dokáže spojiť cez videohovor do dvesto užívateľov, môžete vytvárať skupiny a zdieľať si potrebnú dokumentáciu. Najväčšia výhoda Teamsu je plná integrácia do ostatných nástrojov Office 365, takže z jedného nástroja si viete plánovať kalendár stretnutí, a využívať tak kontakty napr. z Outlooku. Nevýhodou je, že licencie balíka Office 365 musíte mať zakúpené.

Platformu pre práce na diaľku sprístupnila aj spoločnosť CISCO. Jedná sa o známy nástroj Webex, ktorý je v aktuálnej situácii COVID – 19 dostupný zdarma po dobu 90 dní. Nástroj ponúka možnosti videokonferencií, podporu interaktívnych tabúľ, zdieľanie dokumentov a mnohé iné. Jedná sa o profesionálnu, užívateľsky prívetivú aplikáciu, ktorú aktuálne využíva viac ako 200 miliónov užívateľov mesačne.

Ďalším z lídrov podnikovej komunikácie je spoločnosť ZOOM. Rovnomenná aplikácia využíva cloud platformu pre audio a video konferencie, spoluprácu, chat alebo webináre. V základnom „Basic“  balíčku dokážete pozvať až 100 účastníkov na míting, ktorý je však obmedzený na štyridsať minútové trvanie. Výhodou je, že „Basic“ balíček je poskytovaný zdarma, bez skúšobnej doby. ZOOM aktuálne využíva 13 miliónov užívateľov mesačne. Vzhľadom na situáciu s koronavírusom pribudne každý mesiac 2,22 milióna nových užívateľov.

Najväčší lídri riešení pre podnikovú komunikáciu sa rozhodli bojovať proti šíreniu koronavírusu aj tým, že sprístupnili svoje služby zdarma. Svojimi riešeniami podporujú a akcelerujú spoluprácu nielen v oblasti podnikov, ale aj pri výučbe žiakov, komunikácii učiteľov a zefektívňovaní prevádzok úradov.

Naša ponuka služieb

Kristián Zastko